เงื่อนไขการรับประกัน
ReadyPlanet.com
dot

dot
ป้ายหน้าโครงการหมู่บ้าน โครงการ Community Mall
ป้ายหน้าบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ
ป้ายหน้าอาคาร หน้าตึก ยอดอาคาร ชื่ออาคาร คอนโด
ป้ายซอยภายในโครงการต่างๆ
ป้าย Standy หน้าบ้านตัวอย่าง
ป้ายภายในโครงการ
ป้ายกั้นรถ หน้าโครงการ หมู่บ้าน คอนโด


เพิ่มเพื่อน
ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน
เชิญชมโครงการ SIAMESE
มองหาโครงการในเครือ เฟรเกรนท์กรุ๊ป
เชิญชมโครงการของ KPN land
ชมโครงการแนะนำในเครือคุณาลัย
My Life My Origin : ชีวิตในฝันแบบที่เป็นคุณ
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ความไว้วางใจของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา
Cheeathai Build A Life
เยียมชมโครงการธนาสิริ


เงื่อนไขการรับประกัน

 

บริษัท วีไซนแลบ จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา สำหรับการรับประกันสินค้าจะมีกำหนดตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 18 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการของวีไซนแลบ เพื่อสิทธิประโยชน์ อันสูงสุดในการรับประกันแก่ท่าน ขอท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันอย่างละเอียด 

 

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

1. ระยะเวลาการรับประกัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ตามประเภทสินค้า (ตามตารางที่ระบุ)

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะได้รับการประกันในกรณีชํารุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือติดตั้งเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

   2.1 การชํารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น

   2.2 การใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี ผิดประเภท ไม่ได้มาตรฐานหรือ ติดตั้งผิดวิธี (กรณีลูกค้านำไปติดตั้งเอง)

   2.3 ความประมาทซึ่งเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า

   2.4 การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทางบริษัทฯ

   2.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆ

   2.6 ความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น
เมนูช่วยเหลือ

วิธีการสั่งซื้อ article
เลขที่บัญชี
เอกสารบริษัท