วิธีการสั่งซื้อ
ReadyPlanet.com
dot

dot
ป้ายหน้าโครงการหมู่บ้าน โครงการ Community Mall
ป้ายหน้าบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ
ป้ายหน้าอาคาร หน้าตึก ยอดอาคาร ชื่ออาคาร คอนโด
ป้ายซอยภายในโครงการต่างๆ
ป้าย Standy หน้าบ้านตัวอย่าง
ป้ายภายในโครงการ
ป้ายกั้นรถ หน้าโครงการ หมู่บ้าน คอนโด


เพิ่มเพื่อน
ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน
เชิญชมโครงการ SIAMESE
มองหาโครงการในเครือ เฟรเกรนท์กรุ๊ป
เชิญชมโครงการของ KPN land
ชมโครงการแนะนำในเครือคุณาลัย
My Life My Origin : ชีวิตในฝันแบบที่เป็นคุณ
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ความไว้วางใจของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา
Cheeathai Build A Life
เยียมชมโครงการธนาสิริ


วิธีการสั่งซื้อ article

ขั้นตอนการสั่งซื้อมีดังนี้

1. ส่งรูปแบบ ขนาด ตัวอย่างงาน สถานที่ติดตั้ง ฯลฯ หรือแจ้งความต้องการต่างๆ มาประเมินราคาได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

   - LINE ID : @wesignlab

   - E-mail : wesignlab@gmail.com 

   - Tel : 0947064830 / 0954014848 / 0618698484

2. หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว จะรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล คำนวณราคางาน แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปให้คุณลูกค้า

3. เมื่อคุณลูกค้าตกลงสั่งซื้อกับเรา กรุณาโอนเงินมัดจำ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระดังนี้ 

   - ยอดสินค้าตํ่ากว่า 5,000 บาท ชำระเงินเต็มจำนวน

   - ยอดสินค้ามากกว่า 5,000 บาท ชำระมัดจำ 50% จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารอนุมัติสั่งซื้อมาตามช่องทางติดต่อสั่งซื้อ

4. ทางบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าของท่านทันที ที่ได้ตรวจสอบยอดชำระแล้ว

ช่องทางการชำระเงิน Click!
เมนูช่วยเหลือ

เงื่อนไขการรับประกัน
เลขที่บัญชี
เอกสารบริษัท