WEsignlab.com l WE Experiences l ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายบอกโซน zoning name
dot

dot
ป้ายหน้าโครงการหมู่บ้าน โครงการ Community Mall
ป้ายหน้าบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ
ป้ายหน้าอาคาร หน้าตึก ยอดอาคาร ชื่ออาคาร คอนโด
ป้ายซอยภายในโครงการต่างๆ
ป้าย Standy หน้าบ้านตัวอย่าง
ป้ายภายในโครงการ
ป้ายกั้นรถ หน้าโครงการ หมู่บ้าน คอนโด


เพิ่มเพื่อน
ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน
เชิญชมโครงการ SIAMESE
มองหาโครงการในเครือ เฟรเกรนท์กรุ๊ป
เชิญชมโครงการของ KPN land
ชมโครงการแนะนำในเครือคุณาลัย
My Life My Origin : ชีวิตในฝันแบบที่เป็นคุณ
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ความไว้วางใจของลูกค้าคือความภูมิใจของเรา
Cheeathai Build A Life
เยียมชมโครงการธนาสิริ


ตัวอักษรสแตนเลส ป้ายบอกโซน zoning name article

 Replay Samui ต้องการผลิตป้ายบอกโซน สำหรับห้องออกกำลังกายต่าง ๆ 
ในคอนโด จึงได้ส่งความต้องการมาหาเรา บริษัท วีไซนแลบ จำกัด ดังนี้

ป้ายบอดโซนจากรีเพลย์
จากภาพด้านบนจะเห็นว่ารายละเอียดในลายเส้นค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการทำงาน
เราจึงลดทอนลายเส้น รวมถึงปรับเปลี่ยนจากแบบข้างต้นลง แต่ไม่ได้ลดความสวยงามลงนะครับ

แบบป้ายบอดโซน by wesignlab
ผลการปรับ เป็นที่พอใจของลูกค้าครับ จึงได้ผลิตขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์
ดังภาพครับ

ป้ายบอกโซนออกกำลังกาย รีเพลย์ สมุยชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด